Welke afspraken gelden voor hercertificering?

11 augustus 2023

A: Regels bij hercertificering

1)      Hercertificering mag niet plaatsvinden in de eerste 365 dagen na de examendatum.

2)      Hercertificering kan alleen tijdens de geldigheidsperiode van de huidige certificering.

3)      Ingangsdatum van de hercertificering is de einddatum van de huidige certificering

4)      Een verlopen certificaat kan niet via hercertificering verlengd worden. Een nieuw examen is verplicht.

5)      Ingangsdatum van deze certificering is datum examen.

6)      Hercertificeringsbijeenkomsten worden aangeboden via een goedgekeurd kennisaanbod.

7)      Een AOC kan een eigen kennisaanbod laten goedkeuren.

8)      Elke keer wanneer een cursus gegeven gaat worden dient dit vooraf te worden ingepland.

9)      Certificeringen van Stadswerk en Examenhuis zijn erkend als geldige voorafgaande certificeringen voor AOC Keurmerk ‘Zorgvuldig handelen conform Wet Natuurbescherming, 

10)    Voor AOC Keurmerk ‘Zorgvuldig handelen conform Wet Natuurbescherming’, geldt net als bij het Stadswerkcertificaat een verlengingsperiode van een halfjaar na afloop van het certificaat. In deze verlengingsperiode kunt u wel hercertificeren zonder examen, maar bent u niet bevoegd om te werken onder deze licentie.