Welke afspraken gelden voor hercertificering?

11 augustus 2023

A: Regels bij hercertificering

1)      Hercertificering kan in de laatste zes maanden looptijd van huidige certificering.

2)      Hercertificering kan alleen tijdens de geldigheidsperiode van de huidige certificering.

3)      Ingangsdatum van de hercertificering is de einddatum van de huidige certificering

4)      Een verlopen certificaat kan niet via hercertificering verlengd worden. Een nieuw examen is verplicht.

5)      Ingangsdatum van deze certificering is datum examen.

6)      Hercertificeringsbijeenkomsten worden aangeboden via een goedgekeurd cursusprogramma (op site www.aockeurmerk is dit een “ vak” ).

7)      Een AOC kan een eigen vak aanmaken, een standaard ontvangen van Bureau Keurmerk of aan vak kopieren van een ander AOC.

8)      Elke keer wanneer een cursus gegeven gaat worden dient dit vooraf op de site www.aockeurmerk.nl te worden ingepland.

9)      Certificeringen van Stadswerk zijn erkend als geldige voorafgaande certificeringen voor AOC Keurmerk ‘Zorgvuldig handelen conform Wet Natuurbescherming, 

10)    Voor AOC Keurmerk ‘Zorgvuldig handelen conform Wet Natuurbescherming’, geldt net als bij het Stadswerkcertificaat een verlengingsperiode van een halfjaar na afloop van het certificaat. In deze verlengingsperiode kunt u wel hercertificeren zonder examen, maar bent u niet bevoegd om te werken onder deze licentie.