Wanneer kan ik beginnen met hercertificering?

11 augustus 2023

Hercertificering plaatsvinden 365 dagen na de laatste (her)certificering.