Wanneer kan ik beginnen met hercertificering?

11 augustus 2023

Hercertificering kan in de laatste zes maanden looptijd van huidige certificering.