AOC Keurmerk

De gezamenlijke AOC’s hebben het AOC Keurmerk ontwikkeld. Het Keurmerk kenmerkt zich door gezamenlijk ontwikkeld lesmateriaal en examens gebaseerd op te bereiken competenties en vaardigheden die voor alle AOC’s gelijk zijn. Zo kunt u in geheel Nederland uw medewerkers laten opleiden en trainen.
 

Overzicht AOC’s

AOC Keurmerk-cursussen zijn beschikbaar voor Zorgvuldig handelen conform Wet Natuurbescherming (Wnb). De competenties en vaardigheden zijn bepaald op basis van de vragen vanuit de praktijk. Teams van AOC vakdocenten hebben de competenties vastgelegd en de examens opgesteld. Via regelmatig onderhoud worden de examens bijgehouden aan de actualiteit.

College van Deskundigen Personen

Het College van Deskundigen Personen is verantwoordelijk voor een duidelijk en transparant examendocument. Het college stelt voorschriften vast over de manier waarop de examens worden afgenomen.

Vaststellingscommissie

De vaststellingscommissie stelt examens vast en doet voorstellen voor wijzigingen in het examendocument en legt deze ter goedkeuring voor aan het College van Deskundigen Personen.