Lid College van Deskundigen

28 juni 2023

Twee leden van het College van Deskundigen hebben hun vertrek aangekondigd. Om die reden is een vacature bij Groenkeur ontstaan. Bij voorkeur zoeken we iemand die werkt voor een gemeentelijke organisatie en iemand die werkt bij een groenaannemer.

Het College van Deskundigen is gemandateerd tot het beheer (opstellen, wijzigen en uitgeven) van de schema’s. In het college hebben alle marktpartijen zitting. Zakelijke afnemers, publiek, private partijen en een deelnemer als afvaardiging namens elk schema. In dit belangrijke overleg worden de normen vastgelegd, waaraan de schema’s moeten voldoen. De marktpartijen bepalen in het college samen met de deelnemers de ‘norm’. Groenkeur laat haar schemabeheer accepteren door de Raad van Accreditatie. Daarmee voldoet de normering aan internationale eisen. Wilt u ook participeren in dit interessante netwerk?

Bekijk de volledige vacature op groenkeur.nl